نوشته‌ها

انواع فرآیندهای دمش در لیزر

انواع فرآیندهای دمش در لیزر

/
در دستگاه لیزر، دمش یا پمپینگ به فرآیندی گفته می شود که وارونی جمعیت  را …