نوشته‌ها

تصویری مناسب تتو از یک ققنوس زیبا به رنگ نارنجی و قرمز آتشی که بال های خود را باز کرده و درحال پریدن است
تصویر یک پرنده ققنوس با بال های آتشین