نوشته‌ها

تصویری مناسب تتو از یک ققنوس زیبا به رنگ نارنجی و قرمز آتشی که بال های خود را باز کرده و درحال پریدن است