آیینه ها در دستگاه های حکاکی نقش مهمی را ایفا می کنند و یکی از مشکلات اکثر دارندگان دستگاه لیزر تنظیم آن ها است که کار بسیار راحتی است.

نوشته‌ها

آینه دستگاه لیزر