حضور گسترده و قوی روتک در دوازدهمین نمایشگاه چاپ و تبلیغات همچون سالهای قبل

نشان دهنده حضور فعال این مجموعه در بخش تخصص لیزر با برند روتک و در بخش تخصصی دستگاهای لارج فرمت با برند رکورد ( نوین تاک سابق ) می باشد.

شاید بتوان این نمایشگاه را نقطه عطفی در صنف لیزر و چاپ دیجیتال کشور دانست چراکه با ارائه منصفانه ترین قیمت دستگاه ها در این نمایشگاه از سوی روتک و رکورد دریچه ای جدید در این بازار شد.

حضور روتک در نمایشگاه بین المللی تبلیغات دی 93
حضور روتک در نمایشگاه بین المللی تبلیغات دی 93
جمعا 1 رای و میانگین رضایت مشتریان 5