حضور قدرتمند روتک در چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی مشهد 23 تا 26 مهرماه 94 سالن مولوی

حضور روتک در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی شهر مشهد مهر 94
جمعا 1 رای و میانگین رضایت مشتریان 5