نرم افزار مین برد لیدشاین

 

مین برد لیدشاین دستگاه لیزر یکی از پایدارترین کنترلرها می باشد و صفحه کاربری و پانل آن با الهام گرفتن از لیترو ساخته و تعبیه شده است. از نظر ظاهری بدنه مین برد به مدل 6535  لیترو شبیه می باشد اما صفحه کلید بهتری در این مدل ارائه شده است. فایل ضمیمه نرم افزار دستگاه لیزر مین برد لیدشاین می باشد.

 

دانلود نرم افزار مین برد لیدشاین

نرم افزار مین برد لیدشاین
جمعا 1 رای و میانگین رضایت مشتریان 1