دستگاه حکاکی و برش لیزری بر روی پلکسی

یکی از کاربردهای دستگاه لیزر برای برش پلکسی است که با نام های دیگری مانند طلق و آکریلیک نیز شناخته شده است. همان طور که می دانید به خاطر اهمیت زیاد پلکسی در صنایع مختلف، برش و حکاکی آن نیز بسیار مهم است.