حکاکی دستگاه لیزرCO2 بر روی اجسام مدور (روتاری)

دستگاه روتاری به منظور حکاکی رو اجسام طراحی شده است با استفاده از این دستگاه شما می توانید در زوایای مختلفی کار را قطعه مورد نظر اجرا کنید. البته در بسیاری از صنایع از این سیستم برای برش کاری نیز استفاده می گردد. دستگاه روتاری از نوع مدور قابلیت کار با اجسامی را دارد که حول محوریت استوانه‏ای قابلیت حرکت دارند ولی روتاری از نوع سه نظام دار می تواند اجسام نا متقارن را نیز برش دهد یا حکاکی کند. بسیاری از صنایع شیشه کاری  ، بطری سازی و صنایع دستی از این دستگاه استفاده می کنند.