مشکل دستگاه لیزر - تعداد خطوط سیاه عمودی در چهره عکس دیده میشود. علت چیست؟

سلام احتمالا این موضوع مربوط به طراحی شما می باشد ولی اگر از طراحی ا…

نازل وسط کار قفل می شود و فقط به بالا و پایین حرکت می کند و بقیه کار را در یک خط عمودی برش می دهد، مشکل چیست؟

سلام این مشکل می تواند از درایور دستگاه شما با آب شدن سیم کشی موتور به …