دستگاه لیزرم اندازه رو بزرگتر از اندازه داده شده برش میده. لطفا راهنمایی کنید.

سلام باید با توجه به نوع مین برد و نرم افزار نسبت به کالیبره…