.مشکل از همون دماي چيلر بود. حالا اگه تيوپ من افت کرده باشه چيکار بايد بکنم. نگو بايد عوضش کنم.

اگر مشکل از دمای چیلر لیزر نبوده پس متاسفانه همين مسئله بايد بگ…

تنظيمات وندور ليست براي مادربرد rdc 6442s و دستگاه ليزر 130 در 180 مي خواستم.

تنظيمات وندور ليست براي مادربرد rdc 6442s و دستگاه ليزر 130 در…