ارور03 چیلر دستگاه یومینگ چیست؟

سلام معمولا لیست ارور های چیلر دستگاه لیزر بروی جدولی بروی چیلر لیزر…

سلام محور y در دستگاه لیزر برعکس شده و حرکت ها برعکسه مشکل چیه؟

سلام این موضوع در مرحله اول مربوط به تنظیمات نرم افزار و دای…

سلام دستگاه لیزر من موقع حک رو تخته وسط کار این خطا رو میده no enough extend space

سلام این ارور مربوط به ارجین کردن کار حکاکی در کناره های می …