کلید اضطراری دستگاه لیزر

کلید اضطراری دستگاه لیزر

کلید اضطراری دستگاه لیزر :

کلیدی که با مدار برق اصلی دستگاه لیزر سری می شود و با قطع شدن آن برق کلی سیستم های الکتریکی قطع می شود معمولا در زمانی که فرصت تصمیم گیری در بروز خطا وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد لذا می بایست در انتخاب نوع و کیفیت آن دقت زیادی به عمل آید ، محل قرار گیری این قطعه نیز از اهمیت ایمنی زیادی برخوردار است .

به ما امتیاز دهید: 
هنوز امتیازی داده نشده

سوالات شما