هفتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی

 

حضور روتک در هفتمین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی واقع در بوستان گفتگو از تاریخ 2 تا 5 خرداد ماه 96. در این نمایشگاه می توانید از دستگاه های لیزر روتک دیدن فرمایید.