حضور روتک در نمایشگاه چاپ تبریز شهریور 95

حضور روتک در بیستمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات چاپ، بسته بندی و صنعت چاپ کشور سالن امیرکبیر سالن 2-403  در تبریز مورخ 16 تا 19 شهریور ماه 95