حضور روتک در بزرگترین رویداد تبلیغاتی سال در نمایشگاه  تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران مورخ 12 تا 15 دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی ؛ سالن 6 غرفه 125 و 127- ساعت بازدید 9 تا 17

دعوت به چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران، دی ماه 96
به این مطلب امتیاز دهید