حضور قدرتمند روتک در بزرگترین رویداد تبلیغاتی سال در نمایشگاه  تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران مورخ ۱۵ تا ۱۸ دی ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی ؛ سالن ۶ – ساعت بازدید ۹ تا ۱۷

دعوت به سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات ، بازاریابی و صنایع وابسته تهران، دی ماه ۹۵
به این مطلب امتیاز دهید