دستگاه حکاکی

دستگاه لیزر حکاکی

دستگاه فایبر مارکینگ (دستگاه حک روی فلزات)

دستگاه های لیزر حکاکی دارای محور X و y برای حکاکی کردن میز نسبتا وسیعی دارند ولی از عمده مشکل آن ها سرعت پایین و لختی محورها می باشد. از این رو تکنولوژی دستگاه های لیزر حکاکی یا همان دستگاه حک روی فلزات توانست این مشکل را برطرف کند. دستگاه لیزر حکاکی روی فلزات به جای حرکت هد از یک عدسی ثابت با تغییر زاویه تابش اشعه لیزر استفاده می کند از این رو سرعتی در حدود 400.000 میلی متر در دقیقه دارد این در حالیست که دستگاه های لیزر دارای محور حداکثر سرعتی در حدود 1000 میلی متر در دقیقه دارند.

منبع تولید لیزر در این نوع دستگاه های لیزر متفاوت می باشد و ازسر نوع مولد لیزر موجود می توان بهره برد در این بین هزینه خریدار اولیه و هزینه بهره برداری تعیین کننده نوع منبع دستگاه می باشد، اطلاعات کامل برای مقایسه سریع این دستگاه ها در جدولی خلاصه و آماده شده است.