دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزری

دستگاه فایبر

دستگاه برش لیزری یا همان دستگاه فایبر همان گونه که از نام آن مشخص است، اشعه لیزر از طریق فیبر نوری منتقل می شود، در این ماشین منبع تولید لیزر که از نوع دیودی می باشد، اشعه را به شکل نور به داخل فیبر منتقل می کند.

این پرتو طول موجی در حدود 1060 نانو متردارد در مدل های طراحی شده برای برش کاری و حکاکی توسط محور تنها امکان برش فلزات وجود دارد. ولی در دستگاه های لیزر  حکاکی غیر فلزات هم مورد استفاده قرار می گیرند. منبع تولید لیزر در دستگاه برش لیزری به شکل جداگانه و در محفظه ی مجزا اشعه را ایجاد و منتقل می کند.

این منبع در بیشتر موارد به شکل آب خنک طراحی می شود ولی در برخی توان های پایین مدل هوا خنک هم وجود دارد. توان این دستگاه لیزر، در لیزر نوع 1 بین 300 تا 500 وات و بالاتر از آن درلیزر نوع 4 مورد استفاده صنعتی قرار می گیرد. به طور کلی می توان دستگاه های فایبر را نسل پیشرفته لیزرهای  yag  در نظر گرفت. اما در پارامترهایی مانند وزن و توان مصرفی بهبودهای چشم گیری داشته اند.