دستگاه برش فلزات فایبر

جمعا 5 رای و میانگین رضایت مشتریان 5دستگاه برش فلزات فایبر

با ورود دستگاه برش فلزات فایبر به صنعت می توان گفت تحولی عظیمی در دقت و سرعت برش فلزات به وجود آمد و به طبع آن نوع کیفیت قطعات، زمان ساخت دستگاه ها و لوازم، مراحل ساخت و راندمان کاری دستگاه ها دستخوش تحولات بزرگی گشت.

از دیگر تحولات عظیمی که دستگاه های برش فلزات فایبر در جهان ایجاد کرد می توان به مسائل زیست محیطی اشاره کرد.

تا قبل از ظهور و ترویج استفاده از این نوع دستگاه ها، برش فلزات با چالش های ایجاد آلودگی های زیست محیطی فراوان و ایجاد سروصدای زیاد همراه بود که این امر با استفاده از دستگاه های لیزر مرتفع گردید.

دقت بسیار بالای دستگاه لیزر فلزات موجب شده است تا بتوان ریزترین قطعات را بدون داشتن هیچگونه لبه یا زائده را فراهم آورد.

دستگاه برش فلزات فایبر در دو نوع زیر در شرکت روتک ارائه می شود. برای اطلاعات بیشتر به صفحات زیر مراجعه نمایید.