دستگاه لیزر فلزبر 1325

دستگاه فلزبر مدل CO2 به وسیله ترکیب اکسیژن در راستای نقطه فوکوس لیزر اقدام به برش می کند هزینه ی مصرفی این نوع دستگاه ها تنها گاز اکسیژن و هزینه برق آن می باشد از نظر استهلاک مصرف تیوب لیزر بالاتر داشته ولی در هزینه خرید اولیه قیمت فوق العاده پایین تری نسبت به مدل های فایبر برش دارند، هد این دستگاه ها با سیستم التراسونیک از نوع فرکانسی کار می کند و در هنگام برش فوکوس لازم را در برش اعمال می نماید. کیفیت برش فوکوس لازم را در برش اعمال می نماید. کیفیت برش در این دستگاه تفاوت قابل لمس زیادی با مدل های فایبر ندارد.