دستگاه لیزر برش فلزات Co2

دستگاه برش لیزری Co2 برش فلزات

دستگاه برش لیزری Co2 مدل RT1325C

از آنجایی که دستگاه های برش لیزری یا همان دستگاه فایبر هزینه خرید بالاتری دارند و از طریق قدرت کارکرد روی غیر فلزات را ندارند دستگاهی می بایست طراحی می شد که هم از لحاظ بهای تمام شده ارزانتر و هم توان برش فلزات وغیر فلزات را داشته باشد، مولد لیزر در این دستگاه های لیزر همان تیوب شیشه ای co2 می باشد.