تیوب لیزر رسی مدل W2

این تیوب لیزر مطابق با استانداردهای جهانی و منحصرا در آسیا طراحی و ساخته می شود، تاریخ اولین طراحی وبسایت آن به نوامبر ۲۰۱۲ برمی گردد، با توجه به مقاومت داخلی و طول تیوب لیزر رسی حداقل ولتاژ راه اندازی ۱۹ کیلو ولتاژ و جریانی در حدود ۲۷میلی آمپر مورد نیاز می باشد. حداکثر جریان ورودی ۲۹ میلی آمپر بوده و در صورت کارکرد با جریانی کمتر از ۲۵ میلی آمپر عمری در حدود ۸۰۰۰ ساعت خواهد داشت.