لامپ هاي روشناييCFL و  LEDوجود دارند، اما ديگر اين تکنولوژي هاي روشنايي به سمت پايان شان نزديک مي شوند. يک تيم از محققان در دانشگاه ايالت آريزونا، ليزري را توسعه داده اند که توانايي توليد نور سفيد خالص درخشان تر و پربازده تر از بهترين LED ها را دارد. از لحاظ تکنيکي، ليزر به تنهايي از اول سفيد نيست بلکه استفاده ي هوشمندانه از نانومتريال ها، اين اجازه را مي دهد که از ترکيب سه باريکه ي رنگي، يک باريکه ي سفيد توليد شود.
ليزرها به دليل اينکه خيلي درخشان هستند، توانايي استفاده در مسيرهاي طولاني را دارند و همچنين پربازده هستند، هميشه براي گسترش در تکنولوژي روشنايي ترغيب کننده بوده اند. مشکل هميشه اين بوده است که ليزر نمي تواند سفيد باشد. اين پروژه  بر مبناي  ليزري ساخته شده در آزمايشگاه ملي سانديا در 2011 پايه گذاري شده است. گرچه آن ليزر اثبات کننده مفاهيم علمي بود، ولي يک دستگاه کاربردي نبوده است. در اين راستا تيم ليزر سفيد ASU، به اندازه ي کافي نوري که نسبت به چشم انسان مرئي باشد توليد کرده است.
در واقع هنوز هم راهي براي توليد ليزر سفيد نيست ولي اين دستاورد با ترکيب 3 باريکه ، ما را به همان هدف مي رساند. همانطور که ممکن است انتظار داشته باشيد، اين ها درست شبيه اجزاي پيکسل درون يک نمايشگر LCD يا AMOLED، آبي و قرمز و سبز هستند.براي اجراي اين کار، اين تيم بايد ليزر نيمه هادي را طراحي کند که توانايي کار در همه ي طيف رنگي را داشته باشد، کاري که ساده نيست. آن ها سرانجام با نيمه هادي به ابعاد نانو برپايه آلياژ ZnCdSSe به اين موفقيت رسيدند.

اين که نيمه هادي کوک پذير باشد و رنگ صحيح را با مقدار متناسب توليد کند، تضمين فوق العاده اي است. اين کار با کنترل دقيق فاصله ي بين اتم ها در نيمه هادي که معروف به ” ثابت شبکه” است، انجام مي گيرد. توليد بخش آبي طيف،دشوار است و نيازمند استفاده از تکنيکي دارد که ابتدا شبکه را تشکيل داده و سپس اجازه ي تشکيل آلياژ مطلوب را دهد.
نتيجه همه ي اين ها نور ليزر سفيد است، اما طبيعت کوک پذير نيمه رسانا باعث مي شود که اين ليزر بتواند هر رنگي را در طيف با کم يا زياد کردن شدت کانال هاي قرمز  و سبز و آبي توليد کرد.اين ليزر محدوده ي رنگي 70 مرتبه پهن تر دارد و از LED دقيق تر است. درحالي که ساده ترين کاربرد روشنايي است ولي اين پيش پا افتاده ترين است. اين تيم معتقد است که اين ليزر سفيد  بتواند در تکنولوژي نمايش مورد استفاده قرار گيرد.
قبل از اينکه هر کدام از آن ها بخواهد اتفاق بيافتد، طراحي بايد بهينه شود. امروزه هنوز منابع سنتي ليزر به عنوان منابع توان مطرح هستند اما نياز است که نيمه هادي هايي که توانايي گرفتن الکترون از باطري ها را دارند فراگير و کاربردي تر شوند. وقتي که اين امر محقق شود ما مي توانيم به خوبي  در مسير روشنايي و نمايشگرهاي ليزري قرار بگيريم.
منبع : مرکز ملی علوم فنون لیزر ایران

توانایی اولین لیزر سفید جهان در تحول تکنولولوژی روشنایی و نمایش
به این مطلب امتیاز دهید