تسمه محورx/y دستگاه لیزر

تسمه محورx/y دستگاه لیزر

تسمه محورx/y دستگاه لیزر :

تسمه محور X پرکاربردترین سیستم حرکتی ماشین است این تسمه با توجه به حجم حرکتی محور کنترل کننده هر لیزر بیشترین مسافت را طی می کند لذا می بایست از نظر توان و محاسبات دنده ها با دقت عمل بیشتری نسبت به طراحی آن اقدام کرد.

به ما امتیاز دهید: 
امتیاز: 5 (2 رای)

سوالات شما