کابل اتصال مین برد کامپیوتر نری

کابل اتصال مین برد کامپیوتر نری

کابل اتصال مین برد کامپیوتر دو سر نری :

این کابل دارای دو اتصال نری USB مدل 2 جهت اتصال به پورت USB کامپیوتر و اتصال به USB مادگی کابل اتصال روی بدنه ماشین می باشد.

سوالات شما