کابل اتصال مین برد کامپیوتر مستقیم

کابل اتصال مین برد کامپیوتر مستقیم

کابل اتصال مین برد کامپیوتر مستقیم ( نوع پرینتری) :

این کابل از یک طرف دارای اتصال USB نوع 1 جهت اتصال به پورت ارتباطی مین برد بوده و از طرف دیگر دارای اتصال نری USB نوع 2 جهت اتصال به پورت USB کامپیوتر می باشد.

سوالات شما