چیلر CW5000 دستگاه لیزر

چیلر CW5000 دستگاه لیزر

چیلر CW5000 دستگاه لیزر:

سیستم خنک کننده تیوب لیزر می باشد که با گردش جریان آب و خنک کردن آن توسط تراکم گاز داخل کمپرسورگرمای حاصل از فوتون های تیوب لیزر را خارج می سازد. عدم کارکرد صحیح این قسمت کارکرد ماشین را به سرعت مختل  و تیوب شیشه ای را دچار مشکل   می کند، لذا انتخاب چیلر با توان خنک کنندگی مناسب از اهمیت زیادی برخوردار است

سوالات شما