پمپ هوا دستگاه لیزر

پمپ هوا  دستگاه لیزر

پمپ هوا دستگاه لیزر کمپرسور کوچکی است که هوا را با فشار روی خروجی هد پمپاژ می کند. وجود پمپ دستگاه لیزر مانع از آتش گرفتگی قطعه کار و همین طور دور کردن دوده ها از سطح کار می شود . فشار های هوای کمپرسور تاثیر بسزایی در سیستم کارکرد ماشین دارد.

سوالات شما