پایه آینه دستگاه لیزر

پایه آینه دستگاه لیزر

پایه آینه دستگاه لیزر

آینه ای که روی محور X قرار گرفته و پرتو منتقل شده از آینه ثابت را به آینه روی هد منتقل می سازد. این آینه برای سازگاری با انواع تیوب با قطرهای مختلف دارای قابلیت تنظیم ارتفاع می باشد.

 

به ما امتیاز دهید: 
هنوز امتیازی داده نشده

سوالات شما