هرزگرد دستگاه لیزر

هرزگرد دستگاه لیزر

هرزگرد دستگاه لیزر:
این سیستم به ما کمک می کند با استفاده از یک چرخش مدور تسمه در حال حرکت به سمت راست گرد و چپ گرد با کمترین اصطکاک محورها را جابه جا کنیم.

 

به ما امتیاز دهید: 
امتیاز: 2 ( 1 رای)

سوالات شما