موتور دستگاه لیزر

موتور دستگاه لیزر

موتور دستگاه لیزر:

سیستم الکترومکانیکی که با دقت درجه ای طبقه بندی می شوند و پردازشگر مرکزی با ارسال پالس این موتورها را در موقعیت های درست برای انجام عملیات قرار می دهند. موتورها از لحاظ کارایی و نوع کنترل به مدل های متنوعی تقسیم می شوند، استفاده از سیستم محرکه مناسب با سیستم مکانیکی از مختصرهای اصولی یک ماشین است.

موتور دستگاه لیزر
3.5 (70%) 2 رای