ریل دستگاه لیزر

ریل دستگاه لیزر

ریل دستگاه لیزر :

 

در دستگاه های لیزر انواع مختلفی از ریل از قبیل ریل مدور، تخت، سریع، واگنی و ... استفاده می شود با توجه به برآورد های طراحی مهندسی برای دستگاهی که برش های مرسوم و رایج در هر دو عملیات حکاکی و برش کاری را انجام میدهند. ریل تخت به عنوان بهترین گزینه در این نوع استفاده تعیین شده و تاکنون بدون نقص ترین سیستم بوده است.

سوالات شما