دستگاه برش فلزات Co2

دستگاه برش فلزات Co2

از آنجایی که دستگاه های فایبر هزینه خرید بالاتری دارند و از طریق قدرت کارکرد روی غیر فلزات را ندارند دستگاهی می بایست طراحی می شد که هم از لحاظ بهای تمام شده ارزانتر و هم توان برش فلزات وغیر فلزات را داشته باشد، مولد لیزر در این دستگاه ها همان تیوب شیشه ای co2 می باشد البته مدلهایی با تیوب RFco2 نیز ساخته می شوند .تفاوت اصلی این ماشین با دستگاه غیر فلزات co2 در تجهیزات هد دستگاه می باشد که به کمک قوس الکتریکی و فشار گاز (معمولا اکسیژن) فلز را برش می زند این نوع سیستم هد دارای پارامترها Auto focus می باشد و فاصله با قطعه هنگام کار متغیر می باشد، از جمله تفاوت های این دستگاه با نوع معمولی تفوت در ریل مورد استفاده ، تسمه و شمشیری های میز آن می باشد.