دستگاه برش لیزری Co2 برش فلزات

دستگاه برش لیزری Co2 مدل RT1325C

از آنجایی که دستگاه های برش لیزری یا همان دستگاه فایبر هزینه خرید بالاتری دارند و از طریق قدرت کارکرد روی غیر فلزات را ندارند دستگاهی می بایست طراحی می شد که هم از لحاظ بهای تمام شده ارزانتر و هم توان برش فلزات وغیر فلزات را داشته باشد، مولد لیزر در این دستگاه های لیزر همان تیوب شیشه ای co2 می باشد.