دانگل دستگاه لیزر لترو 6585-6565

دانگل دستگاه لیزر لترو  6585-6565

دانگل دستگاه لیزر

دانگل دستگاه لیزر 6585-6565-6535

دانگل دستگاه لیزر یا همان قفل سخت افزاری نرم افزار  laser cut 5.3 یا  laser cut 6.0 معروف به قفل سفید رنگ هستند که نرم افزار را تقریبا برای همه سری 65 باز و اجرا می کنند. بدون این قفل سخت افزاری نرم افزار دستگاه لیزر کار نخواهد کرد.

به ما امتیاز دهید: 
هنوز امتیازی داده نشده

سوالات شما