حضور قدرتمند روتک در عرصه تبلیغات

شما می توانید از دستگاه های لیزر روتک در ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال واقع در بوستان گفتگو از تاریخ 29 اردیبهشت تا 1 خرداد دیدن فرمایید. در این نمایشگاه شما می توانید از آخرین دستاوردهای صنعت چاپ و دستگاه های لیزر مطلع شوید .

 

 نمایشگاه چاپ دیجیتال نمایشگاه چاپ دیجیتال نمایشگاه چاپ دیجیتال
نمایشگاه چاپ دیجیتال نمایشگاه چاپ دیجیتال نمایشگاه چاپ دیجیتال
نمایشگاه چاپ دیجیتال نمایشگاه چاپ دیجیتال نمایشگاه چاپ دیجیتال