تیوب دستگاه لیزر رسی

یکی از بزرگترین کارخانه های تولید کننده تیوب لیزر در سراسر دنیا کارخانه رسی می باشد تولیدات آن به اروپا و آمریکا صادر می شود لذا از لحاظ ضریب اطمینان و قدرت جایی برای بحث باقی نمی گذارد، تولیدات این شرکت منحصرا روی یک مدل انجام می شود و تاکنون سه سری تیوب لیزر به بازار عرضه کرده است.