تیوب لیزر رسی مدل W2

این تیوب لیزر مطابق با استانداردهای جهانی و منحصرا در آسیا طراحی و ساخته می شود، تاریخ اولین طراحی وبسایت آن به نوامبر 2012 برمی گردد، با توجه به مقاومت داخلی و طول تیوب لیزر رسی حداقل ولتاژ راه اندازی 19 کیلو ولتاژ و جریانی در حدود 27میلی آمپر مورد نیاز می باشد. حداکثر جریان ورودی 29 میلی آمپر بوده و در صورت کارکرد با جریانی کمتر از 25 میلی آمپر عمری در حدود 8000 ساعت خواهد داشت.