تیوب لیزر

تیوب لیزر

تیوب لیزر از جمله قسمت های مهم دستگاه لیزر می باشد و نحوه کارکرد این قطعه به این صورت می باشد که حرکت الکترونها از یک سو به طرف دیگر و برخورد با مولکولها ی گاز موجب برانگیخته شدن گاز شده و پرتوهای فوتون متساعد می شود این پرتوها توسط آینه های تیوپ لیزر بازتاب گردیده  و موجب تشدید و افزایش این برانگیختگی می شود از طرفی با خروج مقداری از این پرتو از یک طرف تیوب و انتقال آن، اشعه را مورد بهره برداری قرار می دهد.

تیوپ ها اصولا دارای سه لایه هستند:

 

  1. لایه اولیه که گاز در آن برانگیخته می شود.
  2. لایه دوم که خنک کننده لایه اول می باشد.
  3. و لایه سوم که محفظه اصلی تیوب دستگاه لیزر می باشد.

 

انواع دیگر تیوپ ها یا مولدهای لیزر می توانند کارکردهایی متفاوت تر از مدلهای Seal شد co2 داشته باشند. این نوع تیوب لیزرها و مشخصه اصلی دارند اول توان میانگین و دوم توان ماکزیمم که حدود 20 وات از توان میانگین که قابل بهره برداری می باشد بالاتر است. لذا باید توجه داشت هنگام استفاده تنها پارامتر توان میانگین روی دستگاه اعمال می شود.

تیوب های لیزر اصولا از چند لحاظ مورد بررسی قرار می گیرند:

 

- قطر تیوب لیزر

- آینه تیوب لیزر

- کاتد ها

- محل اتصال سیم ها

- شماره سریال و نام حک شده بر روی تیوب دستگاه لیزر

 

دستگاه لیزر در هنگام کار گرمای زیادی تولید می کند و به همین خاطر تیوب ها را از جنس شیشه ای نسوز می سازند تا نشکند. برای خنک کردن تیوپ لیزر نیز از جریان گاز و یا گردش آب استفاده می شود. البته تیوب ها را از فلز هم می سازند که به دلایلی زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد.

برای خرید تیوب لیزر رسی به صفحه مربوطه بروید.